Náš slogan

Systémovou kombináciou rozličných baliacich materiálov ponúkame nákladovo efektívne a ekologické alternatívne riešenie pre maximálnu ochranu vášho produktu v lokálnom alebo globálnom zásobovacom/ prepravnom reťazci.

O NÁS

Náš cieľ

Naším špecifickým cieľom je manažment baliacich materiálov: obmedziť ich hmotnosť, používať ekologické, dobre recyklovateľné materiály, posilniť opakované použitie, uplatniť také obalové riešenia, ktoré zohľadnia celý zásobovací reťazec a súčasne s uvedenými signifikantne znížiť kompletnú úroveň nákladov

Náš dôraz

Reuse

Opakované použitie baliacich prostriedkov

Reduce

Zníženie množstva baliacich prostriedkov

Recover

Spätné získavanie (napr. cestou kompostovania alebo zužitkovania energie)

Recycle

Recyklácia, opätovné zužitkovanie baliacich materiálov

Návrhy balenia, vývoj balenia od tvorby koncepcie po výrobu z pohľadu úplných nákladov a so „zeleným“ prístupom

Podporné prostriedky pre našich zákazníkov

Výroba a logistika „Just in time”

Logistika „Just in Sequence”

Vendor managed inventory – manažment skladových zásob dodávateľom