Vývoj balenia / Poradenstvo

K novým výrobkom našich partnerov navrhneme najvhodnejší ochranný obal nezávislý na materiáloch, efektívny z pohľadu nákladov a predpokladajúci minimálnu spotrebu materiálu, pričom zohľadníme špecifiká výrobku aj zásobovacieho reťazca. Návrhy vypracujeme v systéme 3D CAD a podložíme dimenzovaním, obaly v takomto prípade sú zostavené zo súčiastok, ktoré sme kompletne alebo čiastočne sami vyrobili, prípadne sme ich nakúpili. Cieľom je dokonalá ochrana výrobku za použitia najmenšieho množstva materiálu a pri kontrole nákladov.

 

Druhým príznačným typom navrhovania je, keď náš partner má síce balenie, ale z akéhosi dôvodu je s ním nespokojný. Za takýmito požiadavkami na preplánovanie balenia obyčajne vidíme snahu o zníženie nákladov a nedostatočné plánovanie (napr. použitie homogénnych materiálov). V týchto prípadoch preskúmame zložky existujúceho balenia a jeho dokumentáciu a balenie preplánujeme.