JIT/JIS logistika / VMI a skladovanie

Zásobovaním prvkov obalov alebo hotových výrobkov uskutočňujeme dodávky Just-in-time alebo Just-in-sequence, využijúc výrobné informácie našich partnerov. Využijúc naše flexibilné plánovanie výroby dokážeme mať v systéme len potrebné množstvo baliaceho materiálu (ako surovinu u dodávateľov, na vlastnom sklade surovín, ako polotovary, v procese výroby, ako hotové výrobky), takto znižujeme hodnotu zásob na minimum.