Jednorazové

Ide o baliace materiály na konci dodávateľského reťazca, ktoré sa obyčajne „vyhadzujú“. V našom prípade sa tieto vyrábajú pomocou moderných technológií, pričom naším zámerom je zabezpečiť rovnakú očakávanú pevnosť, ale pri nižšej hmotnosti, než baliace materiály používané v minulosti. Reduce, Recycle, Recover.

NAŠE JEDNORAZOVÉ PRODUKTY
Vratné

Returnable – opakovane použité obaly sú ekologickejšie, než jednorazové riešenia. Ak dokážeme manažovať aj náležitý zber a čistenie, tak bude obal aj hospodárnejší. Reuse.

NAŠE VRATNÉ PRODUKTY